1989 Calbee

Cards

  1   Hiromichi Ishige  
  2   Hiromitsu Ochiai  
  3   Shintaro Yamasaki  
  4   Tatsunori Hara   Yomiuri Giants
  5   Hiroaki Matsuura  
  6   Yutaka Ono  
  7   Kazuhiko Ishimine  
  8   Carlos Ponce   Yokohama Taiyo Whales
  9   Makoto Sasaki  
  10   Takahiro Ikeyama  
  11   Takeshi Aiko  
  12   Satoru Nakano  
  13   Taigen Kaku  
  14   Kazuyoshi Tatsunami  
  15   Bill Gullickson   Yomiuri Giants
  16   Hiroshi Tsuno  
  17   Takehiko Kobayakawa  
  18   Mitsunori Kakehata  
  19   Kazushige Nagashima   Yakult Swallows
  20   Ryoji Moriyama  
  21   Takeshi Nakamura  
  22   Hironori Suguro  
  23   Yasunori Oshima  
  24   Tsunemi Tsuda  
  25   Kaname Yashiki  
  26   Katsumi Hirosawa   Yakult Swallows
  27   Ty Van Burkleo   Seibu Lions
  28   Yoshihio Takahashi  
  29   Hiromasa Arai  
  30   Hiromi Makihara  
  31   Tony Brewer   Nippon-Ham Fighters
  32   Manabu Kitabeppu  
  33   Yukihiko Yamaoki  
  34   Akio Saito  
  35   Rod Allen  
  36   Takao Obana  
  37   Hiroshi Ogawa  
  38   Ryuzo Yamasaki  
  39   Kazuhiro Kiyohara  
  40   Toru Nimura  
  41   Hideyuki Awano   Kintetsu Buffaloes
  42   Yukihiro Nishizaki  
  43   Yukio Tanaka  
  44   Matt Keough   Hanshin Tigers
  45   Nobuyuki Hoshino  
  46   Hiroaki Nakayama  
  47   Kazuhiro Yamauchi  
  48   Toru Sugiura  
  49   Norifumi Nishimura  
  50   Kazuhiro Kiyohara  
  51   Chikafusa Ikeda  
  52   Tsutomu Ito  
  53   Akira Uehara  
  54   Masumi Kuwata   Yomiuri Giants
  55   Kazushige Nagashima  
  56   Toshio Shinozuka  
  57   Yutaka Takagi  
  58   Hikaru Takano  
  59   Choji Murata  
  60   Hiroshi Nagatomi  
  61   Kimiyasu Kudo  
  62   Kazuyoshi Tatsunami  
  63   Yukio Arai  
  64   Takanori Yamauchi  
  65   Kiyoshi Nakahata  
  66   George Hinshaw  
  67   Hideaki Takazawa  
  68   Fujio Tamura  
  69   Meishi Ro  
  70   Masato Yoshii  
  71   Genji Kaku  
  72   Koji Akiyama  
  73   Akinobu Mayumi  
  74   Hatsuhiko Tsuji  
  75   Masaru Uno  
  76   Ralph Bryant  
  77   Yoshitaka Katori  
  78   Hirofumi Kono  
  79   Kozo Shoda  
  80   Hiromitsu Kadota  
  81   Jim Paciorek  
  82   Shinichi Kato  
  83   Akimitsu Itoh  
  84   Hideaki Takazawa  
  85   Kazuhisa Kawaguchi  
  86   Ken Hirano  
  87   Toshikatsu Hikono  
  88   Daijiro Oishi  
  89   Warren Cromartie  
  90   Makoto Shimada  
  91   Kazuhiro Kiyohara  
  92   Kazuhiko Daimon  
  93   Hideyuki Awano  
  94   Kazuhiko Ushijima  
  95   Akinobu Okada  
  96   Hisanobu Watanabe  
  97   Kazuyuki Ono  
  98   Kazuyoshi Ono  
  99   Tatsuo Komatsu  
  100   Yukihiro Nishizaki  

Page:

Images added:

2.7%

2% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.