Fukuoka Daiei Hawks

Total Cards: 221

1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Filters: Year - 2000 x;

Cards


2000 BBM #1 Kimiyasu Kudoh LL, ERR
ERR: "Readers" on front, should be "Leaders"
2000 BBM #1 Kimiyasu Kudoh LL, COR
COR: "Leaders" on front
2000 BBM #18 Kimiyasu Kudoh LL
2000 BBM #20 Kimiyasu Kudoh LL
2000 BBM #24 Takayuki Shinohara LL
2000 BBM #25 Masao Fujii LL
2000 BBM #29 Sadaharu Oh LL
2000 BBM #32 Hawks Champions LL
2000 BBM #33 Hidekazu Watanabe
2000 BBM #34 Kenichi Wakatabe
2000 BBM #35 Masao Fujii
2000 BBM #36 Takayuki Shinohara
2000 BBM #37 Tomohiro Nagai
2000 BBM #38 Junji Hoshino
2000 BBM #39 Brady Raggio
2000 BBM #40 Masahiro Sakumoto
2000 BBM #41 Tatsuji Nishimura
2000 BBM #42 Tsutomu Yamada
2000 BBM #43 Akio Mizuta
2000 BBM #44 Shuji Yoshida
2000 BBM #45 Rod Pedraza
2000 BBM #46 Matthew Randel
2000 BBM #47 Keisaburo Tanoue
2000 BBM #48 Kenji Johjima
2000 BBM #49 Takashi Uchinokura
2000 BBM #50 Koji Bohnishi
2000 BBM #51 Nobuhiko Matsunaka
2000 BBM #52 Shikato Yanagita
2000 BBM #273 Hiroshi Yugamidani
2000 BBM #274 Tadahito Iguchi
2000 BBM #275 Chihiro Hamana
2000 BBM #276 Hiroki Kokubo
2000 BBM #277 Mitsuru Honma
2000 BBM #278 Koichiro Yoshinaga
2000 BBM #279 Yusuke Torigoe
2000 BBM #280 Takaya Hayashi
2000 BBM #281 Motoi Ohkoshi
2000 BBM #282 Koji Akiyama
2000 BBM #283 Arihito Muramatsu
2000 BBM #284 Hiroshi Shibahara
2000 BBM #285 Melvin Nieves
2000 BBM #286 Noriyoshi Ohmichi
2000 BBM #287 Yudai Deguchi
2000 BBM #288 Sohji RC
2000 BBM #289 Shoji Hirota RC
2000 BBM #290 Naoki Matoba RC
2000 BBM #291 Munenori Kawasaki RC
2000 BBM #292 Mizuki Tanaka RC
2000 BBM #513 Sadaharu Oh
2000 BBM #525 Ryo Yoshimoto

Page:


Images added:

41.4%

(91.5 out of 221)

41% Complete

Your Collection

[Sponsor this page]
$9.99/year

  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.